Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamos be dramos


Jun 20, 2021

Aušra Maslauskaitė yra sociologė, VDU Sociologijos katedros profesorė, VDU Demografinių tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja, Lietuvos sociologų draugijos viceprezidentė (iki 2014 m. – prezidentė), Lietuvos nacionalinės mokslo premijos laureatė. Jos mokslinių tyrinėjimų sritys – šeimos sociologija, šeimos demografija, lyčių sociologija.

Su mokslininke kalbėjomės apie visuomenėje vykstančius socialinius procesus: kaip keitėsi šeima, kai atsirado moderni visuomenė, kaip įvairūs procesai keičia šeimos gyvenimą ir kaip keitėsi Lietuvos šeima?