Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamos be dramos

Jun 20, 2021

Aušra Maslauskaitė yra sociologė, VDU Sociologijos katedros profesorė, VDU Demografinių tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja, Lietuvos sociologų draugijos viceprezidentė (iki 2014 m. – prezidentė), Lietuvos nacionalinės mokslo premijos laureatė. Jos mokslinių tyrinėjimų sritys – šeimos...