Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamos be dramos


Dec 5, 2019

Ar Lietuvoje mokame ir esame pasiruošę į bendrojo lavinimo mokyklas integruoti vaikus su negalia? Šia tema kalbamės su dviejų vaikų mama ir advokate Vilija Viešūnaite.