Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamos be dramos


Aug 13, 2020

Kaip šiais laikais žmogus yra pašaukiamas į vienuolystę? Su kokiais iššūkiais susiduriama atsistojus už ikimokyklinės ugdymo įstaigos vairo? Apie bendražmogiškus ir profesinius dalykus kalbamės su pirmojo katalikiško vaikų darželio vadove sese Viktorija Voidogaite.