Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamos be dramos


Nov 21, 2019

Kaip ir kodėl gimė knyga “Pradinukų abėcėlė”? Pokalbis apie knygos kelią ir meilę skaitymui su leidyklos „Dvi tylos“ įkūrėja ir mama Drasida Žemaite.