Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamos be dramos


Feb 22, 2022

Gustė yra tvirta mergaitė, kuri puikiai žaidžia tenisą, deklamuoja eilėraščius, rašo dailyraščiu ir dalyvauja šių veiklų konkursuose, tačiau labiausiai mėgsta matematikos pamoką. Kviečiu pasiklausyti pokalbio su puikia pašnekove.